Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

II.A

Triedna učiteľka

Kanošová Gabriela, PaedDr.

Žiaci

Anderková Simona
Bošeľa Samuel
Bráz Victoria
Harvanová Bianka
Hlaváčová Margaréta
Kiryk Daniel
Liashkovych Nazar
Maťušová Rebeka
Moravský Marek Ondrej
Pokošová Sofia
Polák Šimon
Pušková Renáta
Refka Matúš
Ševcová Vladimíra
Šipula Matej

Rozvrh hodín

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
MAT
PVO
SJL
NBV
Gre
Ut
SJL
TSV
MAT
VYV
VYV
St
SJL
MAT
PVO
SJL
TSV
Št
SJL
MAT
TSV
SJL
Pi
SJL
MAT
SJL
HUV