Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

IV.B

Triedna učiteľka

Šajšová Terézia, Mgr.

Žiaci

Gajdoš Marek
Grlačková Oľga
Mihálik Jakub
Miháliková Stanislava
Mirga Kristián
Pačajová Dominika
Pokošová Rozália
Radič Miroslav
Šarišská Alexandra
Šarišská Liliana

Rozvrh hodín

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
SJL
MAT
VLA
TSV
Hol|ŠaT
Ut
SJL
MAT
PVC
PVC
VLA
St
SJL
MAT
VYV
VYV
PVC
Št
SJL
SJL
MAT
PVC
PVC
Pi
SJL
SJL
MAT
HUV
TSV
Hol|ŠaT