Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

V.A

Triedna učiteľka

Gáliková Ivana, Mgr.

Žiaci

Alberty Michal
Anderko Matej
Bialiková Alexandra
Boháčová Bianka
Bošeľa Marek Marian
Bráz Richard
Harvan Patrik
Hlaváč Ján
Janoška Marek
Kuklica Andrej
Liashkovych Matviy
Maruškin Jakub
Pavlovský Roman
Pechová Daniela
Refka Ján
Rochovská Bibiana
Šarišská Sabrina
Šarišský Dávid
Ševc Matej
Vojtko Adam
Vojtko Juraj
Zacharová Nela

Rozvrh hodín

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
NBV
Gre
MAT
KaR
BIO
Knš
ANJ
Kalsk1
INF
sk2
SJL
Ut
ANJ
Kalsk1
SJL
THD
Pra
HUV
Vac
GEG
MAT
KaR
St
INF
sk1
ANJ
Kalsk2
TSV
Knš
MAT
KaR
MAT
KaR
SJL
ANJ
Kalsk1
Št
TSV
Knš
THD
Pra
MAT
KaR
SJL
GEG
BIO
Knš
ANJ
Kalsk2
Pi
MAT
KaR
SJL
VYV
DEJ
Pra
ANJ
Kalsk2