Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VI.A

Triedny učiteľ

Kantorisová Renáta, Mgr.

Žiaci

Birka Andrej
Datko Filip
Grňa Alex
Harvan Dominik
Harvan Emanuel
Harvan Ladislav
Jánoška Tomáš
Kováč Dominik
Kováčová Stanislava
Kuklica Peter
Mecko Tomáš
Meier Samuel
Mucová Gabriela
Oračková Bianka
Palusová Alexandra
Pokošová Diana
Pokošová Laura
Pompura Ján
Sojková Drahomíra
Syč Ľuboš
Vlček Boris
Vojtko-Kubandová Nela

Rozvrh hodín

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
MAT
SJL
Kru
NBV
Gre
INF
SimD
BIO
Knš
Ut
THD
Pra
THD
Pra
MAT
TSV
Saj
ANJ
Kal
SJL
Kru
St
MAT
VYV
Gal
ANJ
Kal
SJL
Kru
FYZ
Knš
OBN
Pra
Št
MAT
BIO
Knš
ANJ
Kal
SJL
Kru
DEJ
Pra
GEG
Gal
TSV
Saj
Pi
FYZ
Knš
ANJ
Kal
SJL
Kru
MAT
HUV
Hut