Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VII.A

Triedny učiteľ

Krupová Mariana, Mgr.

Žiaci

Baksová Mariana
Frajt Peter
Gandžalová Lucia
Harvan Roman
Kanošová Magdaléna
Lavrík Jakub
Maťuš Zdenko
Medvegy Gabriela
Mirga Darius
Pohlodová Lucia
Pompura Jakub
Puška Matúš
Pušková Barbora
Rašiová Kristína
Rochovský Samuel
Súkeník Maroš
Súkeník Martin
Šarišská Nela
Vidová Terezka
Vojtková Diana
Zlúkyová Lucia

Rozvrh hodín

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
FYZ
Knš
INF
sk1
ANJ
Kalsk2
OBN
Pra
CHE
Pra
MAT
KaR
ANJ
Kalsk1
Ut
SJL
MAT
KaR
NBV
Gre
NEJ
BIO
Knš
DEJ
Pra
VYV
Gal
St
TSV
Knš
MAT
KaR
THD
Pra
THD
Pra
HUV
Hut
SJL
ANJ
Kalsk2
Št
GEG
Gal
ANJ
Kalsk1
INF
sk2
SJL
BIO
Knš
MAT
KaR
ANJ
Kalsk2
Pi
ANJ
Kalsk1
SJL
CHE
Pra
NEJ
MAT
KaR
TSV
Knš