Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VIII.A

Triedny učiteľ

Kalmanová Marianna, Mgr.

Žiaci

Bartošová Denisa
Borlok Martin
Čermáková Terézia
Dudášová Kristína
Gajdová Juliana
Gavurová Natália
Gažúrová Viktória
Harvanová Alexandra
Hazák Adam
Hruška Kristián
Maťuš Matej
Mikulčíková Zoja
Pajer Jozef
Pecha Martin
Puškárová Alexandra
Syčová Mária
Tešlárová Natália
Vasil Boris
Žiga Pavol

Rozvrh hodín

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
ANJ
SJL
Gal
BIO
Knš
MAT
KaR
INF
SimD
NEJ
Kru
Ut
MAT
KaR
ANJ
FYZ
Knš
SJL
Gal
CHE
Pra
NBV
Gre
OBN
Pra
St
THD
Pra
THD
Pra
NEJ
Kru
SJL
Gal
CHE
Pra
MAT
KaR
Št
DEJ
Pra
SJL
Gal
FYZ
Knš
MAT
KaR
TSV
Saj
HUV
Hut
Pi
TSV
Saj
MAT
KaR
ANJ
SJL
Gal
GEG
Gal
VYV
Gal