Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VIII.B

Triedny učiteľ

Halušková Elena, Mgr.

Žiaci

Čonka Roman
Grlačková Laura
Kováčová Viktória
Pačajová Sára
Pokoš Kevin
Pokošová Radka
Pokošová Timea
Puška Viktor
Radič Adrián
Šarišská Karolína
Šarišský Sebastián

Rozvrh hodín

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
NBV
Gre
OBN
Lak
SJL
MAT
Bia
PVC
Bia
Ut
MAT
Bia
INF
SJL
BIO
SJL
PVC
Bia
St
MAT
Bia
SJL
DEJ
HUV
Lak
PVC
Bia
TSV
Saj
Št
MAT
Bia
SJL
BIO
VYV
Lak
PVC
Bia
TSV
Saj
Pi
MAT
Bia
SJL
FYZ
GEG
PVC
Bia