Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

Dňa 30. júna 2016 vo štvrtok o 9:30 hod. na školskom dvore ZŠ s MŠ Pohorelá sme slávnostne ukončili školský rok 2015/2016.
Po krátkom príhovore pána riaditeľa boli ocenení najúspešnejší žiaci, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach a školských olympiádach.
Nasledoval program Deviatakov a rozlúčka s nimi.
Následne sme sa rozišli do tried, kde nám naše triedne pani učiteľky rozdali vysvedčenia.

A začali sa prázdniny…
Uvidíme sa 5. septembra 2016 o 9:30 hod.