Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Moja dedina ako ju vidím ja – 2017

Výtvarná súťaž „Moja dedina ako ju vidím ja…“2017… Dňa 10.11.2017 sa vo Veľkom Šariši konalo slávnostné oceňovanie detí a žiakov, ktorí boli úspešní v treťom ročníku súťaže vyhlásenej Spolkom pre obnovu dediny.

Podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére, o ktorú sa postarali usporiadatelia, medzi ktorých patrila aj Mgr. Mária Čuchtová, podpredsedníčka SPOD. Ocenení dostávali diplom a darčeky priamo z rúk akademického maliara Edmonda Capáka, taktiež o.i. aj od podpredsedu pána Františka Ďurčenku, bývalého starostu obce Polomka. Naša ZŠ s MŠ Pohorelá poslala do súťaže výtvarné práce vo všetkých troch kategóriách.

V 1. kategórii za materské školy bola udelená Cena poroty pre štyri bývalé škôlkarky (kolekcia obrázkov na plátne) Luciu Gandžalovú, Magdalénku Kanošovú, Gabrielu Medvegy, Luciu Zlúkyovú.
V 2. kategórii za žiakov od 7-9 rokov získala 1. miesto Liliana Bernadičová.
V 3. kategórii za žiakov od 10-15 rokov získala 3. miesto Janka Kamzíková. V tejto kategórii získala špeciálne ocenenie Silvia Ševcová, ktorá si odniesla diplom aj za ďalšie špeciálne ocenenie ako žiačka ZUŠ Heľpa.

Význam daného podujatia v Šariš Parku podčiarkla aj prítomnosť redaktorky Veroniky Slaninkovej. Dobré meno našej školy sa šírilo v rádiu Regina 14.11.2017 v popoludňajších hodinách.
Oceneným srdečne blahoželáme!