Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Futbalom proti rasizmu v Závadke nad Hronom

Dňa 17. októbra 2018 sa v škole v Závadke nad Hronom uskutočnil 7. ročník futbalového turnaja „FUTBALOM PROTI RASIZMU“ pod záštitou medzinárodného projektu FARE. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov: ZŠ Telgárt, ZŠ s MŠ Pohorelá, ZŠ Heľpa, ZŠ Polomka, ZŠ Beňuš a domáca ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom. Každý tím si so sebou priniesol tematický plagát. Všetky plagáty boli umiestnené na stenách telocvične. Hralo sa systémom každý s každým. Víťazný tím ZŠ TELGÁRT si so sebou odniesol putovný pohár. Hlasovaním sa vybral víťazný plagát: ZŠ s MŠ Pohorelá.

Výsledky:
Pohorelá – Telgárt 2:1
Pohorelá – Heľpa 1:2
Pohorelá – Závadka 1:3
Pohorelá – Beňuš 3:1
Pohorelá – Polomka 2:1


Konečné umiestnenie:

1. miesto ZŠ Telgárt
2. miesto ZŠ Heľpa
3. miesto ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom
4. miesto ZŠ s MŠ Pohorelá