Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Účelové cvičenie 2018

Príjemné hrejivé lúče jesenného slniečka sme 16. októbra 2018 využili na realizáciu účelového cvičenia pre žiakov druhého stupňa.

Deň sme strávili v areáli našej školy, kde na žiakov čakalo 12 stanovíšť s týmito úlohami: viazanie uzlov, hľadanie predmetu v pohári, hod granátom, tajné písmo, poznávanie stromov, matematika, streľba zo vzduchovky, rambo dráha, streľba na futbalovú bránu, hod do basketbalového koša, hľadanie pečiatky a poskytnutie predlekárskej prvej pomoci.

Žiaci si vo svojich triedach vytvorili skupiny súťažiacich a na štarte obdržali plán školy s označením stanovíšť, ktoré mali v správnom poradí nájsť. Správnosť plnenia jednotlivých úloh kontrolovali na jednotlivých stanovištiach pani učiteľky a veľkou pomocou im boli žiaci deviateho ročníka. Nesúťažilo sa na čas, ale úlohou všetkých družstiev bolo získať čo najviac bodov.

Po príchode do cieľa poslednej skupiny sa zrátali všetky body a určilo sa toto konečné poradie:
1. miesto Vajdíková, Hipíková, Mecková, Zlúkyová, Tlučáková, 6.A (64 b)
2. miesto Radič, Mirgová, Harvanová, Grlačková, 9.B (61b)
3. miesto Mišurda, Antol, Pompura, 8.A (55b)

Najlepší strelci:
1. miesto Tlučáková Bianka, 6.A (22 bodov)
2. miesto Radič Lukáč, 9.B (21 bodov)
3. miesto Mišurda Matej, 8.A (11 bodov)

Víťazom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým za prípravu nádherného dňa!