Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Mikuláš 2018

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v južnom Turecku). Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom.
Svätý Mikuláš bol vďaka legendám aj patrónom námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov či voňavkárov. Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa sa však dodnes. Z neho vznikli odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola, Nicolette a iné. Mikuláš bol obľúbenou postavou aj v stredovekej dráme.

Mikuláš sa slávi 6. decembra, tak aj k nám v tento deň do našej školy zavítal. Samozrejme, že nechýbali ani jeho pomocníci anjeli a čerti. Za zarecitované básničky a zaspievané pesničky nám daroval sladkú odmenu. Potom ako nás Mikuláš obdaroval sladkosťami, sa konala v telocvični diskotéka, na ktorej sme sa zabávali a tancovali až do konca.