Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávik Slovenska 2019 – okresné kolo

Dňa 17.5.2019 sa Brezne uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Z našej školy postúpili do tejto súťaže: v 1. kategórii Lucia Gandžalová z 2.A, v 2. kategórii Bianka Tlučáková z 6.A a v 3. kategórii Natália Pokošová z 7.A.
Dievčatá predviedli výborné výkony. Lucia Gandžalová získala vo svojej kategórii 1. miesto a postúpila do krajského kola v Poltári.
Srdečne blahoželáme a všetkým prajeme veľa chuti do spievania!

Mgr. Mária Huťová