Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zručný mladý Horehronec

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, usporiadala
dňa 3. decembra 2019 4. ročník súťaže technických zručností ,,Zručný mladý
Horehronec“
.

Súťažili 2-členné družstvá žiakov II. stupňa ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo pätnásť
základných škôl.

V praktickej časti súťaže žiaci pracovali s drevom. Z bukového hranola vyrezávali
požadované tvary podľa výkresovej dokumentácie. Vyhotovené diely spájali
kolíkovými spojmi na výsledný produkt – snehuliaka. Hodnotila sa presnosť a kvalita
vyhotoveného výrobku.

V teoretickej časti pracovali na PC v programe Alf. Úlohou bolo vyriešiť testové
otázky z matematiky, fyziky a chémie.

Reprezentanti našej školy Petra Kantorisová a Tomáš Antol obsadili 5. miesto.

Pedagogickí pracovníci, ktorí žiakov sprevádzali, mali možnosť v čase súťaže
absolvovať exkurziu v hydroelektrárni v Jasení. Toto vydarené podujatie prinieslo
nielen zábavu žiakom, ktorí si testovali svoje zručnosti, ale aj poznatky o škole, ktorá
im ponúka perspektívne štúdium.

Ing. Anna Pravotiaková