Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy

Vážení rodičia,

slávnostný zápis detí do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 12. apríla 2023 o 15:00 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá. Zápisu sa zúčastnia deti v sprievode rodičov.

Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ak dieťa k 31.8.2023 dosiahne fyzický vek 6 rokov (deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017 ) a  trvalý pobyt dieťaťa je v obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa.

V prípade záujmu veľmi radi v našej škole privítame aj deti z iných obcí.

 

Prostredníctvom materských škôl a komunitného centra v Pohorelej rodičom budúcich prváčikov budú doručené dokumenty potrebné k zápisu (Oznámenie o zápise, Žiadosť zákonného zástupcu na zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ  ).

Vyplnenú Žiadosť  a podpísanú oboma rodičmi môžete priniesť a odovzdať počas slávnostného zápisu, ktorý sa uskutoční 12. apríla 2023 o 15.00 hod. v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá.

Žiadosť  musí byť podpísaná oboma rodičmi alebo jeden z rodičov splnomocní toho druhého na právne úkony súvisiace s prijatím dieťaťa do základnej školy prostredníctvom formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU: Písomné vyhlásenie .

Na zápis si prineste:

 

Ak sa slávnostného zápisu z akýchkoľvek dôvodov nemôžete zúčastniť, vytlačenú a podpísanú Žiadosť  pošlite  kedykoľvek  do  12. apríla poštou na adresu školy, alebo prineste osobne.

 

Tešíme sa, že môžeme Vás aj našich budúcich prvákov slávnostne privítať v priestoroch našej školy.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zápisu alebo jeho administrácie kontaktujte riaditeľa školy Mgr. Jozefa Šajšu osobne, e-mailom na skola@skolapohorela.sk alebo telefonicky na číslo 0911 110 295.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá