Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy

Vážení rodičia,

slávnostný zápis detí do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 12. apríla 2022 o 15: 00 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá. Zápisu sa zúčastnia deti v sprievode rodiča.

Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ak dieťa k 31.8.2022 dosiahne fyzický vek 6 rokov (deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016) alebo má odklad povinnej školskej dochádzky a splní školskú zrelosť,  trvalý pobyt dieťaťa je v obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa.

V prípade záujmu veľmi radi v našej škole privítame aj deti z iných obcí.

 

Prostredníctvom materských škôl a komunitných centier v Pohorelej a Vaľkovni rodičom budúcich prváčikov budú doručené dokumenty potrebné k zápisu (Oznámenie o zápise, Žiadosť zákonného zástupcu na zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ).

Vyplnenú Žiadosť a podpísanú oboma rodičmi môžete priniesť a odovzdať počas slávnostného zápisu, ktorý sa uskutoční 12. apríla 2022 o 15.00 hod. v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá.

Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi alebo jeden z rodičov splnomocní toho druhého na právne úkony súvisiace s prijatím dieťaťa do základnej školy prostredníctvom formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU: Písomné vyhlásenie .

Na zápis si prineste:

Prosíme všetkých o dodržiavanie protipandemických opatrení.

Ďakujeme za pochopenie!

 

Tešíme sa, že môžeme Vás aj našich budúcich prvákov slávnostne privítať v priestoroch našej školy.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zápisu alebo jeho administrácie kontaktujte riaditeľa školy Mgr. Jozefa Šajšu e-mailom na skola@skolapohorela.sk alebo telefonicky na číslo 0911 110 295.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá