Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Medzinárodný deň detí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa 2.6.2023 konal turnaj vo vybíjanej dievčat a futbale chlapcov. Vybíjaná je kolektívna športová hra, ktorá rozvíja rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, reakčnú a orientačnú pohybovú schopnosť. V rámci turnaja proti sebe  nastúpilo 6 dievčenských družstiev. Hralo sa systémom každý s každým podľa rozpisu. Dievčatá boli počas hry plné nadšenia a zápalu pre víťazstvo.