Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

IV.A

Triedna učiteľka

Mgr. Ivana Zlúkyová

Žiaci

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
Vac
ANJ
Kalsk1
ANJ
Zlusk2
MAT
Vac
TSV
Vac
PVC
Vac
INF
Vac
Ut
SJL
Vac
SJL
Vac
MAT
Vac
VLA
Vac
NBV
Gre
St
TSV
Vac
SJL
Vac
MAT
Vac
PDA
Vac
ANJ
Kalsk1
ANJ
Zlusk2
HUV
Vac
Št
SJL
Vac
SJL
Vac
MAT
Vac
VLA
Vac
ANJ
Kalsk1
ANJ
Zlusk2
Pi
SJL
Vac
SJL
Vac
MAT
Vac
VYV
Vac
PDA
Vac