Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

IX.A

Triedny učiteľ

Pravotiaková Anna, Ing.

Žiaci

Bialik Erik
Bodnáriková Alžbeta
Boháč Daniel
Danieličová Kristína
Harvan Marek
Harvanová Nikola
Klimko Tomáš
Kyseľ Daniel
Lihan Ján
Meier Jasmin
Pálus Róbert
Pokošová Ľubomíra
Pušková Vanesa
Šarišská Jozefína

Rozvrh hodín

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
CHE
MAT
KaR
DEJ
SJL
Kru
SJL
Kru
NBV
Gre
THD
Ut
TSV
Knš
BIO
Knš
SJL
Kru
MAT
KaR
MAT
KaR
INF
Kan
St
SJL
Kru
ANJ
Kal
GEG
Gal
FYZ
Knš
MAT
KaR
VYV
Gal
TSV
Knš
Št
ANJ
Kal
MAT
KaR
DEJ
CHE
NEJ
Kru
SJL
Kru
Pi
SJL
Kru
FYZ
Knš
MAT
KaR
ANJ
Kal
NEJ
Kru
OBN