Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beseda s priamym účastníkom SNP

V utorok dňa 18.10.2022 našu školu poctil svojou návštevou pán Vladimír Strmeň, vojenský veterán. Zdieľal s nami svoj príbeh a svoje spomienky na udalosti druhej svetovej vojny v našom regióne.

Pán Strmeň mal vo svojich 94 rokoch veľmi dobrú pamäť. Prerozprával nám svoju partizánsku prísahu a spomenul zaujímavé príhody a srdcervúce príbehy. Boli sme unesení jeho pútavým rozprávaním a budeme naňho dlho spomínať.

Spolu s ním našu školu navštívili pán riaditeľ múzea SNP v Banskej Bystrici PhDr. Marian Uhrin PhD. a pani historička Mgr. Lucia Sotáková PhD. Pridali sa k nim aj tajomník Oblastného výboru SZPB v Brezne pán Ján Šulej a predseda ZO SZPB v Pohorelej pán Ján Lakanda.

Za vybavenie tejto besedy ďakujeme pánovi riaditeľovi našej školy Mgr. Jozefovi Šajšovi.

Na záver besedy nám pán Jozef Mak spolu s pánom Strmeňom pekne zahrali a zaspievali.

Alžbeta Bodnáriková, Júlia Kanošová