Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Celoslovenské kolo recitačnej súťaže ,,Rómovia recitujú“

Dňa 26.3.2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže „RÓMOVIA RECITUJÚ“ pod záštitou OZ Ďakujem – „Paľikerav“ v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy  NATÁLIA POKOŠOVÁ, ktorá v decembri 2020 vyhrala 2. miesto v krajskom kole vo svojej kategórii v prednese poézie v slovenskom jazyku a postúpila do celoslovenského kola spolu s ďalšími 34 súťažiacimi. To sa uskutočnilo online formou vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Natálka sa veľmi snažila a krásne zarecitovala báseň, ale v bohatej konkurencii ďalších snaživých recitátorov, už nezískala žiadne umiestnenie. Natálke srdečne blahoželáme za výborný úspech v krajskom kole.
Ďakujeme aj p. uč.
Mgr. Mariane Krupovej, ktorá žiačku na súťaž pripravovala.