Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Englishstar

Dňa 17.5.2018 sa 18 detí našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Englishstar pre žiakov základných škôl.

Súťaž sa konala formou testov pre žiakov prvého a druhého stupňa.
Úlohy boli odstupňované podľa ročníkov a učiva, ktoré sa v príslušnom ročníku preberá.
Testy preverili vedomostí žiakov z celého školského roka.

Výsledky žiakov:

L. Bernadičová 4.r. – 100%
A. Mecková 5.r. – 99%
R. Kalman 5.r. – 98%
B. Zlukyová 5.r. – 96%
J. Kanoš 5.r. a J. Šajša 4.r. – 95%
J. Kanošová 3.r. – 90%
B. Tlučáková 5.r. – 88%
J. Gajdová 2.r. – 86%
P. Kantorisová 7.r. – 81%
M. Baksa 5.r. – 80%

Gratulujeme!!!

Mgr. Marianna Kalmanová