Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vzdelávanie žiakov počas prerušeného vyučovania

Vážení rodičia, milí žiaci,

v tomto neľahkom období, keď bolo prerušené vyučovanie a momentálne nevieme, na akú dlhú dobu, je nutné si uvedomiť, že sa nejedná o obdobie prázdnin. Dôležité je naďalej si upevňovať a precvičovať vedomosti, ktoré ste dosiaľ nadobudli.

Chceme Vám preto pripomenúť, aby ste si pravidelne na našej stránke školy čítali oznamy, kontrolovali aké úlohy Vám zadali Vaši učitelia na stránke BEZKRIEDY.sk, PROGRAM ALF, FACEBOOK a iných dohodnutých formách komunikácie.

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka www.ucimenadialku.sk ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

Deti do školy ísť nemôžu – no vedomosti môžu prísť za nimi. IT spoločnosť DATALAN ako realizátor Detskej Univerzity Komenského Online sprístupňuje školákom 44 zaujímavých a inšpiratívnych videoprednášok.
Projekt s názvom Detská Univerzita Komenského Online je bezplatný a prístupný deťom na celom Slovensku jednoducho cez počítač, tablet, či smartfón.

Aj spoločnosť Aitec pripravila bezplatný prístup k vzdelávacím materiálom službu AITEC ONLINE.

Firma Taktik zdarma sprístupnila svoju ponuku interaktívnych materiálov TAKTIK NA DOMA.

Vzdelávací portál KOZMIX – škola z domu je teraz pre všetkých dostupný bezplatne.

Veríme, že všetci túto situáciu spoločne zvládneme a zdraví sa čoskoro vrátime späť do školy.

Vaši učitelia