Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznam pre rodičov a žiakov

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe zhoršenej situácie zapríčinenej vírusom COVID-19 v našej obci a pozitívneho testu pedagogického zamestnanca ZŠ ostávajú všetci žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ od piatku 18.12.2020 doma.

Prosíme Vás, aby ste monitorovali zdravotný stav Vašich detí, v prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19 kontaktujte svojho pediatra a RÚVZ v Banskej Bystrici.

Na základe rozhodnutia RUVZ BB číslo A/4012/2020/HDM zo dňa 17.12.2020 ktorým zakazuje vykonávať výchovno – vzdelávací proces prezenčnou formou v 4.A triede, upozorňujeme zákonných zástupcov dotknutých žiakov 4.A triedy o povinnosti dodržiavať podmienky domácej izolácie u detí, ktorým bol zakázaný výchovno – vzdelávací proces týmto rozhodnutím.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.korona.gov.sk .

V tejto náročnej situácii prajeme všetkým pevné zdravie, príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá