Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dejepisná olympiáda – opäť vynikajúci úspech Alžbety Bodnárikovej

Víťazi školského kola Dejepisnej olympiády Andrej Birka a Filip Datko z VI. A, Boris Vasiľ z VIII. A a Alžbeta Bodnáriková z  IX. A triedy, sa 5. februára 2024 zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády.

Nadšenci a milovníci histórie si aj v tomto školskom roku vyskúšali svoje znalosti z dejín. Monotematicky okrem učiva daného ročníka a regionálnej histórie je dejepisná olympiáda v školskom roku 2023/24 zameraná na hrady a zámky na Slovensku. Téma veľmi zaujímavá, ale o to viac náročná, keďže žiaci si museli naštudovať 16 hradov a zámkov na našom území, v druhej časti testu zvládnuť učivo daného ročníka a v záverečnej tretej časti preukázať vedomosti z regionálnej histórie.

Úprimne, dejepisná olympiáda, ktorá je rozdelená na tri časti, patrí k najnáročnejším a som veľmi rada, že aj v tomto školskom roku sme
opäť bodovali.

Alžbeta Bodnáriková sa stala víťazkou okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii C (žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka OG) a postupuje do krajského kola. V kategórii F obsadil Andrej Birka 5. a Filip Datko 8. miesto. V kategórii D bol Boris Vasiľ na 9. mieste.

Postupujúcej žiačke srdečne gratulujeme a želáme veľa šťastia v krajskom kole.

Ing. Anna Pravotiaková