Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

NAJLEPŠIA ŠKOLA v okrese Brezno

Na základe hodnotenia výsledkov žiakov inštitútom INEKO sa naša ZŠ s MŠ  Pohorelá umiestnila na 1. mieste  v rámci okresu Brezno v rebríčku hodnotenie škôl, ktorý môže byť pomocným, užitočným ukazovateľom pri výbere školy. Tieto informácie o základných školách existujú na národnej úrovni a hovoria o dosiahnutých výsledkoch žiakov a o podmienkach pre vyučovanie. Rodičia, žiaci a školy sa môžu porovnávať a motivovať k lepším výsledkom.

V rámci Banskobystrického kraja a hodnotenia aj pre malé školy je ZŠ s MŠ Pohorelá na 17. mieste, a opäť sa žiadna iná škola z okresu Brezno lepšie neumiestnila.

Našu školu s najlepšími výsledkami na Horehroní navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v predmetových olympiádach a medzinárodných projektoch.

V našej škole pracuje veľa odborníkov, ktorí berú svoju prácu ako poslanie a záleží im na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pri hodnotení základných škôl vstupujú do výpočtu celkového hodnotenia školy ukazovatele z oblastí ,,Testovanie5″, ,,Testovanie 9″ a ,,Mimoriadne výsledky“.

Rebríčky základných škôl INEKO

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá