Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

NAJLEPŠIA ŠKOLA v okrese Brezno

Na základe hodnotenia výsledkov žiakov sa naša ZŠ s MŠ  Pohorelá umiestnila na 1. mieste  v rámci okresu Brezno v rebríčku hodnotenie škôl INEKO, ktorý môže byť pomocným, užitočným ukazovateľom pri výbere školy.

 

V rámci Banskobystrického kraja bola ZŠ s MŠ Pohorelá v TOP 30 škôl, kde sa opäť žiadna iná škola z okresu Brezno neumiestnila.

Našu školu s najlepšími výsledkami na Horehroní navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v predmetových olympiádach a medzinárodných projektoch.

V našej škole pracuje veľa odborníkov, ktorí berú svoju prácu ako poslanie a záleží im na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pri hodnotení základných škôl vstupujú do výpočtu celkového hodnotenia školy ukazovatele z oblastí ,,Testovanie5″, ,,Testovanie 9″ a ,,Mimoriadne výsledky“.

Rebríčky základných škôl INEKO

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá