Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Dňa 7. marca 2024 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo sa konalo v Centre voľného času v Brezne. Tento rok nás reprezentovali Janka Birková (3.A)Danko Medvegy (3.A) v 1. kategórii, Bianka Boháčová (5.A)Nelka Vojtko Kubandová (6.A) v 2. kategórii a Gabika Medvegy (7.A)Magdaléna Kanošová (7.A) v 3. kategórii.

Všetci žiaci sa veľmi snažili, získali mnoho skúseností a budú sa snažiť aj na budúci rok postúpiť do ďalšieho kola. Tešili sme sa, že postup do regionálneho kola v Banskej Bystrici si vybojovala Bianka Boháčová.

Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. I. Gálikovej a Mgr. M. Krupovej, ktoré žiakov na súťaž pripravovali a všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Magdaléna Kanošová 7.A