Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Educate Slovakia

Dňa 20.06.2023 sme v našej škole uskutočnili projekt s názvom „ Educate Slovakia“anglickom jazyku pre žiakov 2.stupňa našej školy. Cieľom projektu bolo zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže na základných a stredných školách. Alebo ako spoznávať nové kultúry v týchto časoch?

Dvaja dobrovoľníci zo zahraničia mali možnosť navštíviť vašu školu, aby pre našich žiakov predstavili pútavé prezentácie a aktivity. Toto stretnutie nielenže predstavilo ich domovské krajiny, ale poskytlo aj interaktívne prostredie pre našich žiakov, aby si precvičili svoje znalosti angličtiny. Každý z dvojice dobrovoľníkov viedol dvojhodinovú interaktívnu výuku so skupinami žiakov našej školy. V dvojhodinovej výuke bola pokrytá téma na budovanie povedomia o rozličnostiach medzi našou krajinou a krajinou dobrovoľníka, a taktiež bola obsiahnutá téma kultúry krajiny. Všetky hodiny boli vedené v anglickom jazyku, preto si zároveň študenti precvičili svoju znalosť jazyka v praxi hravou formou.

Mgr. Marianna Kalmanová