Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Európsky deň jazykov – 27.09.2023

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Mottom tohtoročného Európskeho dňa jazykov je „Povedzte ÁNO jazykom!“.

Žiaci VIII.A a IX.A sa zúčastnili 27.09.2023 online podujatí k Európskemu dňu jazykov. Prvým online podujatím bola „Taliančina hrou: hodina talianskeho jazyka pre začiatočníkov“, ktorá bola určená všetkým, ktorí chcú ochutnať kúsok z hodín taliančiny, vedených zábavnou a interaktívnou formou. Žiaci sa aktívne zapájali do hodiny taliančiny, vypracovávali dokonca aj krátke úlohy, ktoré im boli zadané. Pracovali v skupinách. Toto podujatie bolo pripravené a realizované Talianskym Kultúrnym Inštitútom v Bratislave. Druhým online podujatím bola „Prechádzka po Španielsku“, ktoré bolo pripravené a realizované Cervantesovým Inštitútom. Cieľom bolo oživiť krásy Španielska prostredníctvom jeho reprezentatívnych miest, pamiatok, tradícií a gastronómie. V priebehu tejto „ prechádzky“ sme prešli rozmanitým regiónmi
z celého Španielska.

Na Európskom dni jazykov sa spolupodieľali Mgr. Marianna Kalmanová a Mgr. Mariana Krupová.

Mgr. Marianna Kalmanová