Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno v piatok 22.09.2023

O Z N Á M E N I E

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje,

 

že v piatok 22.09.2023 udeľuje

riaditeľské voľno pre základnú školu 

z organizačných a prevádzkových dôvodov.

 

Materská škola bude v uvedený deň v prevádzke.

 

Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 25.09.2023.

 

Ďakujeme za pochopenie.