Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Septembrové práce na projekte „Stena, pouč ma!“

HMYZÍ DOMČEK

Kde sa vzal, tu sa vzal,
v záhrade nám ráno stál.
Domček zvláštny, trošku hlučný,
lietali v ňom malé mušky.
Plný slamy, trávy, dreva, sena,
už sa mravček doňho štverá.
Rozmýšľa už včielka nad medom,
ako ho bude robiť s čmeliakom Edom.
Lenka Lienka vletí dnu,
hľadá svoju rodinu.

Majú veľké želanie, toto krásne spojenie,
budovať si domček spoločný,
zachovať v ňom odkaz prírodný.

Andrej Birka, VI.A