Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 30. júna 2022 o 9:30 hod. samostatne v triedach ZŠ s MŠ Pohorelá.

O 8:00 hod. sa v miestnom kostole bude konať slávnostná svätá omša pri príležitosti ukončenia školského roku.

Slávnostný deň ukončíme spoločnou rozlúčkou s deviatakmi približne od 10:00 hod. na školskom dvore.

Koniec slávnostného dňa sa predpokladá približne o 11:00 hod.

Zároveň oznamujeme, že prevádzka MŠ bude do 12:00 hod..

Školský klub detí a školská jedáleň v prevádzke nebudú.

Za pochopenie ďakujeme.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá