Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Vážení rodičia,

zápis detí do materskej školy sa predbežne uskutoční v dňoch 17. – 21. mája 2021.

Bližšie informácie budú upresnené podľa aktuálnej hygienicko-epidemickej situácie týždeň pred termínom zápisu.

 

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa od troch rokov veku.

 

Prednostne budú prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (tzv. predškoláci).

Predprimárne vzdelávanie s účinnosťou od 1. septembra 2021 je povinné pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021.

Mgr. Jozef Šajša – riaditeľ školy