Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

PYTAGORIÁDA 2021 – okresné kolo

Na okresnom kole Pytagoriády sa mohli zúčastniť len riešitelia školského kola, ktorí boli pozvaní organizátorom okresného kola. V online súťažnom kole sa mohol zúčastniť iba žiak, ktorého škola do súťaže zaregistrovala. Test na okresné kolo Pytagoriády pre kategóriu P3 -P5 bol sprístupnený 13.04.2021 v čase od 9:00 do 9:30, pre kategóriu P6 – P8 14.04.2021 v čase od 9:00 do 9:30. V tomto čase sa mohli súťažiaci prihlásiť svojim kódom a súťažiť.

Súťažiaci riešili 15 úloh, čas na vypracovanie testu bol maximálne 60 minút. Každý správny a úplný výsledok úlohy bol hodnotený ako 1 bod. V prípade, že súťažiaci získal aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, boli každé ním ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené ako 1 bod. Súťažiaci bol ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas. Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhodol o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené príklady a až potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh.

Dňa 13.04.2021 online v škole súťažili za prítomnosti dozerajúcej Mgr. Erika Bialikovej žiaci III.A Andrej Birka, Filip Datko, Karolína Kamzíková a Tomáš Mecko, žiakov pripravovala Mgr. Andrea Kriaková a žiačka IV.A Magdaléna Kanošová, žiačku pripravovala Mgr. Ivana Zlúkyová. Online z domu súťažili žiaci V.A Viktória Gažurová a Kristián Hruška, žiakov pripravovala Mgr. Renáta Kantorisová.

Dňa 14.04.2021 online z domu súťažili žiaci VI.A Daniel Boháč, Júlia Kanošová, žiakov pripravovala Mgr. Renáta Kantorisová a žiaci VIII.A Jakub Kanoš, Alexandra Mecková, Bianka Tlučáková, žiakov pripravovala Mgr. Renáta Kantorisová. Administráciu súťaže realizovala Mgr. Renáta Kantorisová.

Výsledky okresného kola:

kategória P3:

11.-12. miesto Karolína Kamzíková – úspešná riešiteľka

15. miesto Filip Datko – úspešný riešiteľ

16.-17. miesto Tomáš Mecko – úspešný riešiteľ

 

kategória P4:

      2. miesto Magdaléna Kanošová – úspešná riešiteľka

 

kategória P5:

15. miesto Kristián Hruška – úspešný riešiteľ

28.-31. miesto Viktória Gažúrová – úspešná riešiteľka

 

kategória P6:

8. miesto Júlia Kanošová – úspešná riešiteľka

14. miesto Daniel Boháč – úspešný riešiteľ

 

kategória P8:

2. miesto Alexandra Mecková – úspešná riešiteľka

8. miesto Bianka Tlučáková – úspešná riešiteľka

 

Všetkým súťažiacim a vyučujúcim gratulujeme a tešíme sa z úspechu!

                                                                                                                                                         Mgr. Erika Bialiková