Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zatvorenie triedy VI.A z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe  Školského semafóru  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 mimoriadne prerušuje vzdelávanie v triede VI.A v ZŠ.

Žiaci tejto triedy zostávajú od pondelka 31.01.2022 v 5-dňovej domácej karanténe (počíta sa od soboty 29.01.2022 do 03.02.2022) a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp. vedenia školy a ostatných vyučujúcich. Prezenčné vyučovanie bude v tejto triede obnovené v pondelok 07.02.2022 (ak nebudú mať žiaci zdravotné problémy).

Na základe Školského semafóru len žiaci týchto tried ostávajú v domácej karanténe. Rodičia, súrodenci alebo iní členovia spoločnej domácnosti nemusia absolvovať domácu karanténu (ak nie sú chorí alebo nevykazujú príznaky ochorenia).

Odporúčame Vám monitorovať zdravotný stav detí, v prípade zhoršenia resp. podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 využite doručené antigénové testy a svoje deti otestujte. Ak by šlo o pozitívny výsledok testu, objednajte sa na PCR-testovanie cez stránku korona.gov.sk a urýchlene kontaktujte svojho pediatra, ktorý upresní ďalší postup. Prosím informujte aj vedenie školy, resp. triednych učiteľov.

Po 5 dňoch karantény sa žiaci môžu vrátiť späť do školy, samozrejme ak sú zdraví a bez akýchkoľvek príznakov. Budú pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Pred návratom do školy sa žiaci potrebujú doma otestovať doručenými Ag-samotestami. Ak sa žiak zúčastní v priebehu 5-dňovej karantény testovania s negatívnym výsledkom, aj tak stále pokračuje v 5-dňovej domácej karanténe.

Žiaci sú povinní doniesť vyplnené a  podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Dištančné vzdelávanie bude pomocou platformy MS Teams, e-mailami, telefonicky a začne v pondelok 31.01.2022 a bude prebiehať podľa normálneho prezenčného rozvrhu triedy. Bližšie informácie zverejníme po doriešení detailov prostredníctvom web-stránky, resp. cez informácie triednej učiteľky.

Ďakujeme za porozumenie.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Pravidlá domácej karantény

Kto a kedy má nárok na pandemické ošetrovné (OČR)?

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá