Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Usmernenie opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania z 8.11.2020

nov 8, 2020409

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky…

Usmernenie opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania z 1.11.2020

nov 1, 2020459

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 1.11.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády…

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl po testovaní na COVID-19

okt 29, 2020516

Vážení rodičia, vzhľadom na plánované testovanie na COVID-19 v sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11.2020 vyplývajú pre detí a žiakov ZŠ s MŠ Pohorelá nasledovné pokyny: Ak v tomto testovaní bude mať dieťa/žiak, jeho zákonný zástupca alebo iné osoby žijúce v spoločnej domácnosti pozitívny test na COVID-19, ostáva dieťa/žiak a…

Informácie k dištančnému vzdelávaniu žiakov

okt 27, 2020486

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 26.10.2020 sa žiaci 5. – 9. ročníka vzdelávajú z domu – dištančne. Škola zatiaľ využíva všetky dostupné možnosti na dištančné vzdelávanie žiakov. Online vyučovanie je zabezpečené aj cez portál Bezkriedy.sk, Internetovej žiackej knižky, e-mailom, facebookom, cez messenger, prostredníctvom Programu Alf. Vzhľadom na technické možnosti…

Správa Rodičovského združenie pri základnej škole v Pohorelej za šk. rok 2019/2020

okt 26, 2020727

Vážení rodičia a priatelia školy, vzhľadom na tohtoročnú nepriaznivú situáciu si Vám dovoľujeme sprístupniť najdôležitejšie informácie týkajúce sa Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej. Poplatky do rodičovského združenia za šk. rok zostávajú nezmenené: – 8,-€ príspevok na žiaka, – 2,-€ členský príspevok za rodiča (platí iba 1 z rodičov).…