Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Informácie k dištančnému vzdelávaniu žiakov

okt 27, 2020546

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 26.10.2020 sa žiaci 5. – 9. ročníka vzdelávajú z domu – dištančne. Škola zatiaľ využíva všetky dostupné možnosti na dištančné vzdelávanie žiakov. Online vyučovanie je zabezpečené aj cez portál Bezkriedy.sk, Internetovej žiackej knižky, e-mailom, facebookom, cez messenger, prostredníctvom Programu Alf. Vzhľadom na technické možnosti…

Správa Rodičovského združenie pri základnej škole v Pohorelej za šk. rok 2019/2020

okt 26, 2020835

Vážení rodičia a priatelia školy, vzhľadom na tohtoročnú nepriaznivú situáciu si Vám dovoľujeme sprístupniť najdôležitejšie informácie týkajúce sa Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej. Poplatky do rodičovského združenia za šk. rok zostávajú nezmenené: – 8,-€ príspevok na žiaka, – 2,-€ členský príspevok za rodiča (platí iba 1 z rodičov).…

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

okt 23, 2020537

Oznámenie Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe opatrení Vlády SR prechádzajú žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročníka ZŠ) na dištančné vzdelávanie z domu od 26. októbra 2020 (od pondelka) na neurčito. Vyučovanie pokračuje z domu podľa pokynov vyučujúcich. Ďalšie informácie budú zverejnené na web stránke školy.…

Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

okt 12, 2020509

Vážení rodičia, od 12.10.2020 vstupujú do platnosti nové nariadenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19. Od 12. októbra 2020 sa zavádza povinné nosenie rúšok na základných školách pre všetkých žiakov (t.z. aj pre žiakov 1.stupňa) a zamestnancov školy (aj počas výchovno-vdelávacieho procesu v triedach). Deťom v materskej škole sa odporúča nosiť…

Režim školy od 16. 9. 2020

sep 18, 2020743

Naša škola sa počas uplynulých 2 týždňov aj napriek miernym komplikáciám opäť zaradila do zelenej zóny COVID-semaforu. Na základe toho je od stredy 16.9.2020 režim školy nasledovný: Do priestorov školy je zakázané vstupovať všetkým cudzím osobám (okrem zamestnancov školy, rodičov žiakov MŠ, rodičov žiakov 1. ročníka). 1. – 4. ročník…