Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

BREZNIANSKY SLÁVIK

Dňa 26.marca 2024 sa v ZUŠ Brezno konal XX. ročník prehliadky v speve ľudových piesní pre deti materských škôl okresu Brezno. V konkurencii devätnástich detí ocenenie Brezniansky zlatý slávik získala naša pohorelská škôlkarka Alenka Hlaváčová. O jej víťazstve sa niesol chýr široko ďaleko, veď na Fb stránke našej obce získala množstvo gratulácií a aj čitatelia týždenníka MyHorehronie sa prostredníctvom článku dozvedeli o Alenkinom speváckom úspechu.

od roku 2001 je poslaním tejto prehliadky podporovať harmonický rozvoj osobnosti detí cez umelecko-tvorivé činnosti so zameraním na uchovanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Pri príležitosti XX. ročníka chcem touto cestou pripomenúť mnohé ročníky, v ktorých mala zastúpenie aj naša materská škola.

Úplne prvou účinkujúcou pri zrode podujatia bola Martinka Syčová, ktorá nás prezentovala s piesňou Sedemdesiat sukieň mala, s mojím klavírnym doprovodom. V ďalších ročníkoch Martinku vystriedali postupne dve sestry – Deniska Šágiová a Marika Šágiová. Deniska stála pred publikom spolu s Tiborom Chromčom, žiakom ZUŠ, ktorý už vtedy hral suveréjne na akordeóne. Marika sa síce nestala zlatou slávicou, ale potešila nás ústna cena poroty. S piesňou Bielučká ľalia ju doprevádzal Peter Zibrík. Na pódium v roku 2006 sa postavila Alžbetka Balážová, ktorá zaspievala Z východnej dievčatá. Na akordeóne ju doprevádzal člen úspešnej nezabudnuteľnej skupiny Úsvit, pán Jozef Maťúš. O rok neskôr cestoval do Brezna prvý chlapec Dávidko Pompura, ktorého na husliach doprevádzal Matúš Pompura s piesňou Z Brestinek žech z-šel. Pieseň Páslo dievča pávy spievala Gabika Tereková, doprevádzal ju na akordeóne Matej Vojtko. V roku 2009 nás reprezentovala Kristínka Gandžalová spoločne so svojím oteckom Petrom, známym pohorelským hudobníkom zo skupiny Borsuckí Gadi. Stalo sa, že niektoré roky sme zástupcu na Breznianskom sláviku nemali, ale školské škôlkarske slávičie podujatie uskutočňujeme každý rok. Hlavne cez fašiangové obdobie si deti rozširujú repertoár ľudových piesní, dokonca sme si do materskej školy na besiedku pozvali pred rokmi aj pani Máriu Terekovú, ktorá nám nielen spievala ľudové piesne, ale priblížila aj pohorelský ľudový kroj.
Keď som išiel cez Bystricu, ozývalo sa v umeleckej škole v Brezne v roku 2011 zo speváckeho prejavu Maťka Vojtku, ktorého na akordeóne doprevádzal menovec, brat pani Terekovej. V roku 2012 sme v školskom kole vybrali Janku Balážovú s piesňou Okolo mesiaca. Aj Janku doprevádzal Matej Vojtko. Vždy nás potešilo, keď sa hudobného podujatia v role doprovodu zúčastnili aj naši bývalí škôlkari, ako to bolo i v prípade Anetky Haľakovej, ktorá Ninke Vojtkovej vyhrávala na husliach. Obrovský úspech sme dosiahli v roku 2016 kedy Viktória Gažúrová spevácky zaujala porotu a získala pre našu materskú školu prvého zlatého breznianskeho slávika. Pieseň Bielučká ľalia zahral na akordeóne Oliver Martinec. Tento úspech sme očakávali už rok predtým, kedy nás reprezentovala Alžbetka Bodnáriková (2015), vnučka speváčky ľudových piesní so zvučným menom Veronika Bodnáriková. Spevácky výkon Alžbetky porota osobitne ocenila, ale najvyššie ocenenie si odniesla speváčka z Polomky, ktorej vystúpenie pôsobilo o niečo smelšie. Nedá mi nespomenúť nezabudnuteľnú fašiangovú veselicu v školskej jedálni, kde nám vyhrávala úspešná skupina Borsuckí Gadi a  toto veselé podujatie spestrila podmanivým spevom pani Veronika s vnučkou Alžbetkou. Hosťkou na fašiangovej veselici bola raz aj pani Tereková, ktorá spievala tiež so svojou vnučkou
Gabikou, hoci Gabika už bola žiačka základnej školy. Ústne ocenenie poroty, tentokrát za čistú intonáciu piesne a zladenie s hudobným nástrojom získala aj Lucka Gandžalová v roku 2017 s doprovodom otecka Petra na akordeóne. V rokoch 2018 a 2019 to boli opäť chlapci, ktorých sme vybrali reprezentovať našu školu a našu dedinu v Brezne. Janko Pompura zaspieval pieseň v pohorelskom nárečí Z Brestinek žech z-šel, ako pred rokmi jeho brat Dávidko. Ďalšieho chlapca, Adamka Vojtku s piesňou Červený kacheľ doprevádzala na klavíri Ivana Rochovská. Éra breznianskych slávikov sa ukončila v roku 2019 pred
vypuknutím korony, avšak práve vtedy pre Pohorelú získala zlatého slávika Danielka Pokošová, ktorá mala istotne oporu v oteckovi Miroslavovi. Od roku 2019 do roku 2024 nasledovala neželaná prestávka. Je až neuveriteľné, že od roku 2019 uplynulo päť školských rokov. Chceme veriť, že to bola jediná a posledná prestávka. K deťom spev neodmysliteľne patrí už od útleho veku. Teší nás, že sme súčasťou rozvíjania povedomia o ľudových piesňach už u tých najmenších detí, že radosť zo spevu je u detí v našej škole evidentná. Svedčí o tom aj výkon Alenky Hlaváčovej, ktorá sa stala Breznianskym zlatým slávikom za rok 2024 s piesňou Keď som išla z kostola a zároveň tretím zlatým breznianskym slávikom našej materskej školy.
Za zmienku stojí, že počas dvadsiatich podujatí nás v Brezne reprezentovali viaceré súrodenecké dvojice: sestričky Šágiové, bratia Pompurovci, sestry Gandžalové, Ninka Vojtková s bratom Adamkom, ale aj Janka Balážová a súčasná ocenená slávica Alenka.

Úplne v závere chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí deti pri speve doprevádzali na hudobných nástrojoch a tak podporili ich ľúbezný hlasový prejav. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí zakaždým deti vyobliekali do pohorelského kroja a aj týmto spôsobom prezentovali naše pohorelské tradície mnohokrát podčiarknuté aj piesňou typickou pre Pohorelú. Napokon, iste si nejeden z Vás spomenie na vystúpenia ku Dňu matiek, ktoré sa každoročne v našej obci usporadúvajú a kde využívame priestor, aby sme pohorelskému publiku priblížili v krojoch talentovaných škôlkarov, ktorých cesta za hudobným umením v nejednom prípade úspešne pokračuje aj v ďalších rokoch.

Autor príspevku: PaedDr. Dagmar Krupová
Zdroj: Kronika a fotoalbumy materskej školy