Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné odovzdávanie ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov

Učiteľ– slovo, ktoré v každom z nás evokuje rôzne predstavy. Či si to uvedomujeme viac alebo menej, učitelia nás sprevádzajú od útleho detstva až do dospelosti. Ba čo viac, nestretávame sa s nimi  len v role dieťaťa, žiaka, študenta, ale mnohí aj ako rodičia i starí rodičia. Nemusíme dlho rozmýšľať, príjemný pocit sa vynorí zakaždým, keď stretneme učiteľa, pre ktorého je práca poslaním. Častokrát stačí len myšlienka. Dobrý učiteľ je liekom na dušu- pohladí a zároveň ukáže cestu k láske, k poznaniu.

Žijeme v zložitej dobe, akoby zlo prevyšovalo hodnoty, pre ktoré sa oplatí bojovať- česť, láska, spravodlivosť, vytrvalosť, svedomie… A práve aj z tohto dôvodu je vzácne, že 27. marca 2024 v odpoludňajších hodinách sa na Obecnom úrade v Polomke konalo veľmi milé podujatie – oceňovanie učiteľov materských a základných škôl v pôsobnosti SŠÚ Polomka, za ich dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť a vynikajúce výsledky v práci. Okrem ocenených pedagógov prijali pozvanie vedúci zamestnanci škôl a náležitú vážnosť celému podujatiu pridali pani starostky, páni starostovia a ďalší hostia.

Celým podujatím nás sprevádzala pani referentka SŠÚ Polomka Daniela Jarganová. Po poetickom otvorení sa prítomným prihovorila pani starostka obce Polomka Magdaléna Melagová. Dojemný odkaz Ľubomíra Pajtinku Učiteľova modlitba predniesla pani Melánia Dubínyová, ktorá bola hosťkou za štátnu školskú inšpekciu Banskobystrického kraja.

 

Nasledovalo samotné oceňovanie, pri ktorom si Ďakovný list prevzali:

Mária Bridišová za ZŠ Bacúch,

Iveta Kohárová za ZŠ Polomka,

Ľudmila Vaculčiaková za ZŠ s MŠ Pohorelá,

Alžbeta Bartošíková za MŠ Heľpa, za ZŠ s MŠ Pohorelá,

Anna Bošeľová za MŠ Šumiac,

Anna Neuvirthová za MŠ Telgárt,

Anna Gregušová za ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom,

Janka Hrušková za ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom,

Marta Pisárová za MŠ Polomka,

Štefánia Pohorelcová za ZŠ s MŠ Pohorelá,

Janka Skoršepová za MŠ Beňuš.

 

Slávnostné chvíle boli popretkávané tónmi príjemnej hudby a v závere oceňovania vys

túpili s hudobným darčekom žiaci ZUŠ Heľpa pod vedením pani riaditeľky Lucii Rochovskej.

Príjemne naladení, s úsmevom na tvárach sme sa presunuli k neformálnej časti podujatia a pri coffee break sme si vzájomne vymieňali pozitívne pocity, debatovali o školstve, súkromí i o blížiacich sa Veľkonočných sviatkoch. Čo dodať nakoniec? Určite sme viacerí boli mysľou aj s tými pedagógmi, ktorí by si tiež za svoju prácu zaslúžili verejné poďakovanie. Je ich mnoho. Preto veríme, že o rok sa opäť stretneme, aby sme pri príležitosti Dňa učiteľov pripomínali odkaz J. A. Komenského a tým vyzdvihli  ďalších vzácnych učiteľov, ktorí svojím poslaním jeho odkaz denne napĺňajú či už za katedrou alebo v prostredí materských škôl.

„Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť, nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť, nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“ (J. A. Komenský).

Dagmar Krupová