Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dejepisná olympiáda – vynikajúci úspech

,,Historia magistra vitae“

   Vývoj techniky a technológie od staroveku dodnes, prepojenie slovenských a svetových dejín v oblasti vedy a techniky. Osvietenský absolutizmus Márie Terézie a Jozefa II., Na ceste k moderným národom, Moderný slovenský národ.

   Práve tieto udalosti boli súčasťou okresného kola Dejepisnej olympiády, ktorého sa 8. februára 2023 zúčastnila naša žiačka Alžbeta Bodnáriková z VIII. A triedy. Úvodné témy však neboli jediné, ktoré si žiačka musela naštudovať. Hlbšie sa pozrela aj na historické udalosti v našom regióne. Témy úloh boli naozaj rozmanité a rozsiahle.

Napriek tomu  sa Alžbeta Bodnáriková stala víťazkou okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii D (žiaci 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka OG) a postupuje do krajského kola.

Žiačke srdečne blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a za úsilie, ktoré musela vynaložiť v domácej príprave, aby sa na danú súťaž kvalitne pripravila.

                                                                                                            Ing. Anna Pravotiaková