Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ENGLISHSTAR – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku 2022/2023

Dňa 27.04.2023 sa konala na našej škole medzinárodná súťaž v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa  23 žiakov našej školy z druhého stupňa. Žiaci vypracovávali testy, ktoré obsahovali náročné. Obsahovali úlohy na preverenie ich vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Testy preverili vedomosti žiakov rôznych ročníkov, skladali sa z učiva a štandardov príslušných ročníkov. Žiaci mali limitovaný čas na vypracovanie testov v trvaní 45 minút.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE Englishstar :

Andrej BIRKA 5.r. 85%
Tomáš MECKO 5.r. 88%
Peter FRAJT 6.r. 87%
Gabika MEDVEGY 6.r. 81%
Mariana BAKSOVÁ 6.r 100%
Magdaléna KANOŠOVÁ 6.r 100%
Kristína RASŠIOVÁ 6.r 99%
Lucia GANDŽALOVÁ 6.r 79%
Lucia ZLÚKYOVÁ 6.r 94%
Jakub POMPURA 6.r 88%
Samuel ROCHOVSKÝ 6.r 78%
Viktória GAŽUROVÁ 7.r 87%
Boris VASIL 7.r. 73%
Kristián HRUŠKA       7.r. 98%
Zoja MIKULČÍKOVÁ 7.r. 90%
Júlia GAJDOVÁ 7.r. 89%
Matej MAŤUŠ         7.r. 91%
Tomáš KLIMKO 8.r. 86%
Júlia KANOŠOVÁ 8.r. 97%
Alžbeta BODNÁRIKOVÁ 8.r. 99%
Daniel BOHÁČ 8.r. 88%
Kristína SOUČEKOVÁ 9.r. 98%
Jozef ŠAJŠA 9.r. 100%

Mgr. Marianna Kalmanová