Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

EXPERT geniality show 2022/23

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show je už každoročne jedinečnou príležitosťou porovnať svoje vedomosti a všeobecný rozhľad so žiakmi iných škôl. Súťaž, v ktorej tiež dokazujeme, že naši žiaci vedia zabojovať vo vedomostných oblastiach.

V tomto školskom roku sa súťaž konala 30. novembra 2022 a zapojilo sa 22 žiakov, ktorí súťažili v piatich vekových kategóriách.

Tohtoročný Expert bol mimoriadne úspešný, máme 12 TOP Expertov, sú to žiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v celkovom poradí.

Titul TOP Expert získali:

Jakub Pompura, VI. A – v celkovom poradí z 1495 súťažiacich sa umiestnil na 55. mieste. Získal aj titul Expert na tému Päť jazykov kultúry.

Magdaléna Kanošová, VI. A – v celkovom poradí z 1495 súťažiacich sa umiestnila na 13. mieste. Získala aj titul Expert na témy Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry.

Kristína Rašiová, VI. A – v celkovom poradí z 1495 súťažiacich sa umiestnila na 15. mieste. Získala aj titul Expert na témy Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry.

Diana Vojtková, VI. A – v celkovom poradí z 1495 súťažiacich sa umiestnila na 67. mieste. Získala aj titul Expert na tému Päť jazykov kultúry.

Gabriela Medvegy, VI. A – v celkovom poradí z 1495 súťažiacich sa umiestnila na 13. mieste. Získala aj titul Expert na témy Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry.

Lucia Gandžalová, VI. A – v celkovom poradí z 1495 súťažiacich sa umiestnila na 24. mieste. Získala aj titul Expert na témy Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry.

Júlia Kanošová, VIII. A – v celkovom poradí z 1543 súťažiacich sa umiestnila na 77. mieste. Získala aj titul Expert na tému Do you speak English?

Karolína Pinčiarová,  IX. A – v celkovom poradí z 1293 súťažiacich sa umiestnila na 23. mieste. Získala aj titul Expert na témy Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy.

Kristína Součeková, IX. A – v celkovom poradí z 1293 súťažiacich sa umiestnila na 39. mieste. Získala aj titul Expert na tému Mozgolamy.

Liliana Bernadičová, IX. A – v celkovom poradí z 1293 súťažiacich sa umiestnila na 42. mieste. Získala aj titul Expert na tému Mozgolamy.

Jozef  Šajša, IX. A – v celkovom poradí z 1293 súťažiacich sa umiestnil na 47. mieste. Získal aj titul Expert na tému Tajomstvá prírody.

Karolína Mikolajová, IX. A – v celkovom poradí z 1293 súťažiacich sa umiestnila na 27. mieste. Získala aj titul Expert na tému Od Dunaja k Tatrám.

Titul Expert na tému Ako funguje svet získal Peter Frajt, VI. A.

Titul Expert na tému Dunaja k Tatrám získal Martin Kuklica, IX. A.

Titul Expert na tému Dunaja k Tatrám získala Vanesa Pompurová, IX. A.

Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

                                                                                                    Ing. Anna Pravotiaková