Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Informácie k dištančnému vzdelávaniu žiakov

okt 27, 2020224

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 26.10.2020 sa žiaci 5. – 9. ročníka vzdelávajú z domu – dištančne. Škola zatiaľ využíva všetky dostupné možnosti na dištančné vzdelávanie žiakov. Online vyučovanie je zabezpečené aj cez portál Bezkriedy.sk, Internetovej žiackej knižky, e-mailom, facebookom, cez messenger, prostredníctvom Programu Alf. Vzhľadom na technické možnosti…

Správa Rodičovského združenie pri základnej škole v Pohorelej za šk. rok 2019/2020

okt 26, 2020342

Vážení rodičia a priatelia školy, vzhľadom na tohtoročnú nepriaznivú situáciu si Vám dovoľujeme sprístupniť najdôležitejšie informácie týkajúce sa Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej. Poplatky do rodičovského združenia za šk. rok zostávajú nezmenené: – 8,-€ príspevok na žiaka, – 2,-€ členský príspevok za rodiča (platí iba 1 z rodičov).…

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

okt 23, 2020246

Oznámenie Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe opatrení Vlády SR prechádzajú žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročníka ZŠ) na dištančné vzdelávanie z domu od 26. októbra 2020 (od pondelka) na neurčito. Vyučovanie pokračuje z domu podľa pokynov vyučujúcich. Ďalšie informácie budú zverejnené na web stránke školy.…

Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

okt 12, 2020201

Vážení rodičia, od 12.10.2020 vstupujú do platnosti nové nariadenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19. Od 12. októbra 2020 sa zavádza povinné nosenie rúšok na základných školách pre všetkých žiakov (t.z. aj pre žiakov 1.stupňa) a zamestnancov školy (aj počas výchovno-vdelávacieho procesu v triedach). Deťom v materskej škole sa odporúča nosiť…

Režim školy od 16. 9. 2020

sep 18, 2020420

Naša škola sa počas uplynulých 2 týždňov aj napriek miernym komplikáciám opäť zaradila do zelenej zóny COVID-semaforu. Na základe toho je od stredy 16.9.2020 režim školy nasledovný: Do priestorov školy je zakázané vstupovať všetkým cudzím osobám (okrem zamestnancov školy, rodičov žiakov MŠ, rodičov žiakov 1. ročníka). 1. – 4. ročník…

Oznam pre rodičov a žiakov

sep 4, 2020271

Na základe informácií RÚVZ v Banskej Bystrici bol náš nepedagogický zamestnanec pozitívne testovaný na COVID-19. Podľa dostupných informácií uvedený zamestnanec neprišiel do kontaktu so žiadnymi žiakmi, ani zamestnancami. Telefonicky sme ihneď kontaktovali RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý nám odporučil zvýšenú dezinfekciu priestorov školy a monitorovanie žiakov a zamestnancov školy. Vyučovanie…

Pravidlá nosenia rúšok na školách

sep 4, 2020216

Ako vybaviť žiakov do školy rúškami Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché. Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku. Rúška môžu byť jednorazové, alebo plátenné (ideálne z bavlny…

Rodičovské združenie – Deň otvorených dverí

dec 11, 2018246

V utorok 11. 12. 2018 od 14.30 do 16:00 hod. sa v priestoroch školy uskutočnilo rodičovské združenie s možnosťou konzultovať prospech a dochádzku žiakov so všetkými vyučujúcimi. Mgr. Jozef Šajša riaditeľ školy

Plenárne rodičovské združenie 09.10.2018

okt 9, 2018290

Riaditeľstvo školy a Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej zorganizovalo pre všetkých rodičov plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.10.2018 o 15.30 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá. Po zasadnutí sa uskutočnili triedne rodičovské združenia s voľbou triednych dôverníkov.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohoreá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební

júl 10, 201855

Dňa  27. 6. 2018 nám bol v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválený projekt s názvom: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných  učební.“ Hlavným cieľom je „Vytvorenie efektívneho prostredia a podmienok pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Pohorelá“, ktorá je miestom realizácie…