Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Podmienky prezenčnej výučby žiakov ZŠ a detí MŠ od pondelka 26. 4. 2021

Na základe Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl vydaného dňa 24.02.2021 MŠVVaŠ SR a na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 19. apríla 2021 riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom: Prezenčná výučba môže pokračovať, ak rodičia spĺňajú podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného

PYTAGORIÁDA 2021 – okresné kolo

Na okresnom kole Pytagoriády sa mohli zúčastniť len riešitelia školského kola, ktorí boli pozvaní organizátorom okresného kola. V online súťažnom kole sa mohol zúčastniť iba žiak, ktorého škola do súťaže zaregistrovala. Test na okresné kolo Pytagoriády pre kategóriu P3 -P5 bol sprístupnený 13.04.2021 v čase od 9:00 do 9:30, pre kategóriu P6 – P8 14.04.2021 v čase od

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Vážení rodičia, zápis detí do materskej školy sa predbežne uskutoční v dňoch 17. – 21. mája 2021. Bližšie informácie budú upresnené podľa aktuálnej hygienicko-epidemickej situácie týždeň pred termínom zápisu.   Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa od troch rokov veku.   Prednostne budú prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil od 14. 4. do 18.4.2021

Vážení rodičia, vzhľadom na obmedzenú možnosť komunikácie prebehol  zápis budúcich prvákov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 neštandardne a v zmenenom termíne z dôvodu pandémie vírusu Covid-19. Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov (§ 19 zákona č. 245/2008 Z. Z., tzv. školský zákon), teda sú

Celoslovenské kolo recitačnej súťaže ,,Rómovia recitujú“

Dňa 26.3.2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže „RÓMOVIA RECITUJÚ“ pod záštitou OZ Ďakujem – „Paľikerav“ v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy  NATÁLIA POKOŠOVÁ, ktorá v decembri 2020 vyhrala 2. miesto v krajskom kole vo svojej kategórii v prednese poézie v slovenskom jazyku a postúpila do celoslovenského kola spolu s ďalšími 34 súťažiacimi. To sa uskutočnilo online formou vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú

Digitálna trieda v ZŠ Pohorelá už nie len snom !

Zošit alebo tablet s klávesnicou? Samozrejme, že v digitálnej dobe si deti vyberú tablet. Všetko je čitateľné, nič sa nepotrhá. V digitálnej triede je výučba hrou. Deti musia mať podnety nielen výklad učiteľa, ale aj vlastná iniciatíva je dôležitá. Ak dieťa dokáže počúvať výklad, zároveň reagovať a vyhľadať doplňujúce informácie priamo na hodine, potom sa

Podmienky prezenčnej výučby žiakov 1. stupňa ZŠ a detí MŠ

Na základe Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl vydaného dňa 24.02.2021 MŠVVaŠ SR riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom: Prezenčná výučba môže pokračovať, ak rodičia spĺňajú podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené

Prevádzka školy po prázdninách od 22. februára 2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa školy Obce Pohorelá bude od 22. februára 2021 otvorená prevádzka I. stupňa základnej školy a materskej školy. Podmienky pre návrat detí do školy a škôlky: – negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiaka 1. stupňa školy žijúceho v spoločnej domácnosti,

Covid testovanie zamestnancov a rodičov žiakov ZŠ a rodičov detí MŠ 6. 2. 2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa školy Obce Pohorelá bude od pondelka 8. februára 2021 úplne otvorená prevádzka materskej školy a I. stupňa základnej školy. Podmienky pre návrat detí do školy a MŠ: – negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa MŠ alebo žiaka 1. stupňa školy žijúceho v